V případě digitálního signálu standardu DVB-T2 musí přístroj umět měřit  hodnotu úrovně (výkon digitálního kanálu) a C/N. Hodnoty úrovně a C/N však informují pouze o vysokofrekvenčních vlastnostech signálu ale neříkají nic o kvalitě signálu po stránce obsahové. To znamená, že vyhovující hodnoty těchto parametrů nezaručují, že je digitální informace v signálu obsažená a čitelná. Proto je důležitým měřeným parametrem poměr chybně přenesených bitů ku počtu všech přenesených bitů za jednotku času. Tento poměr se nazývá BER (Bit Error Ratio neboli chybovost). Měření poměru BER lze provést ve dvou bodech demodulačního řetězce. 1. těsně před konvolučním korektorem chyb, kde je uváděna hodnota C-BER, 2. těsně za tímto prvním korektorem, kde je uváděna hodnota V-BER (post Viterbi BER). Profesionální měřicí přístroje musí být vybaveny měřením BER v obou bodech ale pro praktické účely je nejdůležitější C-BER. Některé z levnějších přístrojů BER ve skutečnosti neměří ale pouze vypočítávají na základě hodnoty úrovně a C/N. Tento výpočet však nelze považovat za plnohodnotné měření BER a jeho výsledek je nutné vnímat pouze jako orientační.

Dalším důležitým parametrem digitálního signálu je hodnota MER (modulační chybový poměr). MER se vypočítá jako poměr součtu čtverců amplitud ideálních symbolových vektorů k součtu čtverců amplitud chybových symbolových vektorů a vyjadřuje se jako výkonová hodnota v dB. MER je ovlivněn všemi rušivými vlivy působícími na signál a vyjadřuje tedy celkově kvalitu digitálního signálu.

Pro měření analogového signálu je základem měření úrovně nosné frekvence obrazu, poměru mezi užitečným signálem  a šumovým pozadím (C/N) a poměru mezi úrovní nosné obrazu a nosných frekvencí zvuku (V/A). V pozemním TV pásmu je pro vizuální posouzení kvality signálu (s ohledem na odrazy a jiná rušení) stále důležitá možnost zobrazení analogového TV obrazu. Pro kontrolu správného nastavení aktivních prvků rozvodu je vhodným indikátorem společné zobrazení synchronizačního pulsu a obrazu.

 

vše pro vaši televizi 

 

                      

VÝMĚNA STARÝCH ANTÉN ZA ANTÉNY NOVÉ, PODPORUJÍCÍ  DVB-T2

Počasí
JAKÉ BUDE POČASÍ

 

 

montáže a opravy pro regiony

 

OLOMOUC

LITOVEL

MOHELNICE

PŘEROV

ŠTERNBERK

 

Zákaznická linka mobil:

739

360

006

Své starosti o montáž či opravu anténní a satelitní techniky přenechte odborníkům a kontaktujte nás:


K měření signálu používáme profesionální digitální zařízení od firmy TELEVES a AMIKO. Snažím se vždy dostat z paraboly nebo antény ten nejvyšší zisk signálu k dalšímu zpracování. Parabolu nikdy správně nenastavíte podle ukazatelů na vaší TV. Jsou to jen informace libující oku a jsou nepřesné. Družice jsou asi ve výšce 36 000 km a jen digitální měřící přístroj s dostatečným vzorkováním Vám zaručí správné nastavení. Jsou to opravdu desetiny mm, tak se s tím netrapte a zavolejte na ZÁKAZNICKOU LINKU.   

 

 

 

Sunday, 21 January 1900 00:00:00

Signál DVB-T2 se skládá z více parametrů (C/N, MER , CBER, VBER, Echo), které je potřeba dodržet pro správnou funkci vašeho přijímače. Záleží na každém článku u vašeho anténního systému. Pomocí měření a kontrole kvality signálu vám zajistíme kvalitní obraz a zvuk na vašem zařízení. Nechte tuto práci na profesionálech.

 

LTE (Long Term Evolution) je širokopásmová technologie určená pro vysokorychlostní přenos dat v mobilních sítích. Technologie bývá zařazována mezi mobilní systémy 4. generace "4G", i když je založená na 3. generaci mobilních systémů. První komerční sítě byly spuštěny v prosinci 2009 ve Švédsku a v Norsku, v současné době je ale LTE provozováno již ve většině evropských zemí.

Mobilní operátoři v České republice spouštějí sítě LTE od roku 2012. Z počátku byla na území České republiky pro budování sítí LTE využívána kmitočtová pásma 1800 MHz a 900 MHz, která byla původně vyhrazena pro sítě GSM. V těchto kmitočtových pásmech ovšem v té době platilo mnoho omezení, která zatím neumožňovala jejich plné využití pro sítě LTE. V pásmu 900 MHz trvají tato omezení dodnes.

Vzhledem k příznivému šíření rádiového signálu v nižších kmitočtových pásmech bylo pro rozvoj sítí LTE a tedy i dostupnosti celoplošného vysokorychlostního přenosu dat v mobilních sítích významným momentem uvolnění kmitočtů v pásmu 800 MHz po přechodu z analogového na digitální televizní vysílání DVB-T (tzv. digitální dividenda). V tomto pásmu je možné pokrytí výrazně většího území, než tomu bylo u systému UMTS provozovaném v pásmu 2100 MHz.

Na přelomu let 2013/2014 proběhlo v České republice Výběrové řízení za účelem přidělení kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz (dále jen "Výběrové řízení"). V rámci Výběrového řízení byla s cílem zajištění rychlého rozvoje sítí LTE uložena jeho úspěšným účastníkům povinnost pokrývání území a obyvatel signálem LTE (tzv. rozvojová kritéria).

Po udělení přídělů rádiových kmitočtů na základě Výběrového řízení byla v prvním pololetí 2014 v České republice zahájena výstavba sítí LTE v pásmu 800 MHz, v oblastech s velkou hustotou zalidnění bude následně tato vrstva doplněna i kapacitním pokrytím v pásmu 2600 MHz. V pásmu 1800 MHz umožnily dodatečné příděly rádiových kmitočtů rozšíření šířky přenosového kanálu na maximum podporované systémem LTE, což umožňuje dosažení přenosových rychlostí teoreticky až 150 Mbit/s (downlink). 

 

-  M O N T Á Ž N Í    F I R M A  -   A N T É N Y    A    S A T E L I T Y __PROFESIONÁLNÍ   MĚŘENÍ   SIGNÁLU   DVB-T2,  FM