Jak zkušený musím být pro instalaci televizní antény?

 
 
Instalaci antény zvládne aspoň trochu poučený laik. Naštěstí solidní prodejny antény i set-top-boxy za mírný poplatek zapůjčují k vyzkoušení příjmových podmínek, což je mnohem efektivnější než platit anténářské firmičce.“ Je tomu ale skutečně tak?
 

 

Úskalí amatérské instalace

Vzhledem k závažnosti tohoto tématu bych rád s tímto názorem polemizoval. Všechny čtenáře bych současně rád vybídl k věcné diskusi na toto téma. V zásadě nemám nic proti tomu, aby si každý nainstaloval svoji televizní anténu sám. Jako zcela zásadní otázku ovšem vidím to, jestli takto nainstalovaná anténa je dostatečnou zárukou kvalitního a nerušeného příjmu. Současně také vidím problém v tom, kdo konkrétního laika náležitě poučí.
Zapůjčování zařízení pro příjem DVB-T2 na ověření příjmových podmínek, tak tuto větu osobně chápu trochu odlišně. Laik si zapůjčí zařízení a doma si vyzkouší, jestli sám dokáže příjem realizovat. Pokud se mu to nepodaří, dojde automaticky k závěru, že v daném místě není takovýto příjem možný. K takovémuto závěru ho ovšem nic neopravňuje, protože není jistota, jestli při samotném pokusu neudělal nějakou fatální chybu. Svůj osobní názor opírám o mnohaleté zkušenosti z oboru, proto si myslím, že neúspěch laika ještě neznamená, že profesionál dopadne stejně. Taktéž platí, že množství potřebných vědomostí pro úspěšnou instalaci antény stoupá přímo úměrně s počtem přijímaných signálů, složitostí anténního rozvodu a náročností příjmových podmínek.
 
 

Příklady ze života

Ze všeho nejdřív bych se ale rád dozvěděl význam slova „poučený“. Kdo a jak poučí laika, který si chce nainstalovat anténu pro příjem televizního vysílání? Samozřejmě je možné uvést příklad: Hypotetický laik přijde do prodejny s anténářskou technikou a požádá prodavače o anténu k televizoru.

Prodavač: Jakou anténu si přejete?

Zákazník: No na televizi.

Prodavač: Všechny antény, co tu vidíte, jsou na televizi.
 
Zákazník: A kterou mi můžete doporučit?

Prodavač: Záleží na tom, jaký program a z jakého vysílače chcete přijímat.

Zákazník: Všechny programy!

Prodavač: A z jakého vysílače?

Zákazník: No to já nevím. Asi z…

Prodavač: Z tohoto vysílače ale nevysílá Prima, takže ta vám nepůjde.

Zákazník: Ale soused ji chytá.

Prodavač: To je možné, ale ne z tohoto vysílače.

Zákazník: Soused má tamhle tu anténu, tak mi ji dejte taky.

Prodavač: Prosím a nashledanou.
 
Druhý den v té samé prodejně:

Zákazník: Ta anténa, co jsem tu včera kupoval, nefunguje!

Prodavač: Já vám ji vyměním. Prosím a nashledanou.
 
Třetí den v té samé prodejně:
 
Zákazník: Ta anténa, co jste mi ji včera vyměnil, tak taky nefunguje!
Atd, atd., atd.
 
Výše uvedená situace je zkráceným přepisem toho, co jsem už mnohokrát zažil v jedné prodejně, se kterou spolupracuji. Ptám se tedy. Kdo v nezbytném rozsahu poučí zákazníka (laika)? V tomto případě se zákazník pokoušel sám nainstalovat anténu, a to bez elementární znalosti anténářské problematiky. Bohužel se jedná o naprosto běžnou situaci, jakých zažívám každý den několik. „Ta anténa nefunguje. Co mi to v tom obchodě prodali za šmejd?“ Drtivá většina takových laiků si vůbec nepřipouští, že by bylo potřeba nějakých zvláštních vědomostí.
 

Ideální signál není tak častým jevem

Můžeme samozřejmě řešit jinou modelovou situaci, kdy místo příjmu je v přímém dohledu vysílače, přičemž se jedná o příjem jen na jednom televizním přijímači. To vše bez nutnosti slučování více antén, zesilování a rozbočování signálů. V takovémto případě je úspěšná instalace docela možná. I tak ale většinou laik nedokáže správně podle přiloženého návodu nainstalovat IEC konektor na kabel, takže spolehlivost takového spojení je velmi nízká. Setkal jsem se i s případy, kdy byl kabel do konektoru pouze zasunut.
Na první pohled je naprosto zřejmé, že většina laiků očekává, že zasvěcené a nutné informace získá v prodejně, kde si anténu koupí. To je ovšem obrovský omyl, a to hned z několika důvodů. Za pultem obchodu nestojí anténář, ale prodavač. Ten je povinen znát zboží, které prodává, nikoliv radit kupujícím, jak montovat antény. Pokud by do prodejny přišlo během jednoho dne deset lidí pro anténu a každý chtěl radu, pak by prodavač nedělal nic jiného, než školil zákazníky v anténařině. Jako naprosto zásadní věc vidím to, že žádný laik nedokáže vyhodnotit příjmové podmínky, a to už jenom proto, že na to nemá měřící techniku. Mnohdy v takovéto situaci pohoří i profesionál, který potřebnou techniku má!
 

 

Co je třeba znát pro dobrou instalaci antény?

Pokládám tedy další otázku: Jaký rozsah znalostí musí mít poučený laik, aby dokázal správně vyhodnotit příjmové podmínky a nainstalovat si anténu? Velmi často přicházím k lidem, kteří mají doma na půdě hromadu anténářského „šrotu.“ Všechny možné antény, zesilovače, rozbočovače, slučovače, a nic z toho jim nefunguje. Mnohdy takového šrotu bývá i za několik tisíc korun. Tito lidé si pak stěžují, že už několik let mají velmi špatný obraz. Na hřebíku na půdě jim visí polská matrace se zesilovačem, ve kterém je kabel připojený živým vodičem i stíněním na živý vývod zesilovače. Dole za televizí leží vypnutý zdroj od zesilovače, „protože byl hrozně horký, tak jsme ho vypnuli. Ono to stejně bylo jedno. Obraz byl pořád stejný.“
Třetí otázkou je: Kdy už by měl laik upustit od vlastních pokusů? Po kolika zbytečně investovaných tisících a po kolika letech marných pokusů? Naprostá většina těchto lidí se velmi rychle přizná k tomu, že téhle věci vůbec nerozumí, přesto ovšem jsou přesvědčeni, že to úspěšně zvládnou. S příchodem DVB-T2 je celá věc o to horší, že špatný signál z antény nemá za následek špatný obraz, ale naprostou ztrátu příjmu. Diváci se pak zlobí na samotnou technologii, aniž by dokázali připustit, že na vině je jejich vlastní neschopnost. Mnozí z nich mají o televizním signálu zcela scestné představy. Mnohdy se podivují nad tím, že signál není všudypřítomný. Tedy že jsou místa, kde signál prostě není.
 

 

Naivní laik může pokaždé něco zkazit

Stejně tak si někteří kupují antény na některý konkrétní program a následně se diví, že anténa není na program, ale na určitý kanál. Setkal jsem se se zákazníkem, který si stěžoval na to, že si koupil anténu na Primu, a ono mu na ní jde vše ostatní, jen Prima ne! Z toho všeho mi vychází celkem jednoduchý závěr. Laik, který si chce nainstalovat anténu, potřebuje znát alespoň základní vztahy týkající se bezdrátového přenosu informací. Současně potřebuje mít k dispozici informace o televizních vysílačích ve svém okolí a o vysílaných programech. Bez znalosti příjmových podmínek není možné zvolit vhodnou anténu, takže potřebuje alespoň odhadnout parametry signálu v daném místě. Pro dostatečně přesný odhad potřebuje nějaké zkušenosti. Nemá-li potřebné zkušenosti, potřebuje měřící techniku.
Na základě takto zjištěných parametrů signálů v místě příjmu musí správně vyhodnotit příjmové podmínky a k těmto podmínkám následně zvolit vhodnou anténu. „Napasovat“ anténu na příjmové podmínky je možné pouze na základě nějakých praktických zkušeností. Na něco takového neexistují tabulky. Pokud zjistí, že se neobejde bez zesilovače, musí znát pravidla pro používání zesilovačů. Zisk a šumové číslo zesilovače jsou to nejmenší, s čím musí umět zacházet. V případě, že bude nutné použít více antén pro příjem z vícero směrů, potřebuje znát pravidla pro slučování signálů. Vhodně zvolit a naladit slučovače. Pokud bude nutné rozvést signál na vícero míst, potřebuje znát metody rozbočování signálů. Zcela jistě je nutné, aby dokázal správně poskládat všechny použité typy antén, nainstalovat konektory na kabely a zapojit účastnické zásuvky. K tomu všemu potřebuje znát parametry použitého koaxiálního kabelu, aby dokázal počítat se vzniklými ztrátami v rozvodu. Pro samotnou práci bude potřebovat nářadí a nástroje.
Vezmu-li tedy všechny tyto požadavky v úvahu, nejsem vlastně ani já sám nikdo jiný než poučený laik. Vlastně jen s malým rozdílem – mám elektrotechnické vzdělání.
 

 

Instalujte sami, ale pak si nestěžujte!

Na samotný závěr chci říct, že pokud má někdo ambice si sám nainstalovat anténu nebo celý anténní rozvod, má na to samozřejmě právo, a nikdo mu v tom nemůže zabránit. Pokud ovšem v takovém případě bude mít potíže s příjmem, měl by si uvědomit, že si za tyto potíže může s největší pravděpodobností jen on sám.
Naprosto identické poznatky mám i co se týče zařízení pro příjem ze satelitů. Koupil jsem si satelit a nemůžu nic chytit. Mohl byste se na to přijet podívat? ptají se zákazníci. Ale zajisté. Parabola namontovaná na dřevěné hůlce od koštěte, přivázaná kusem drátu k plotovému sloupku. LNB namontované ozařovači směrem do nebe. To všechno a jiné podobné kousky dokáže laik, a hrozně se diví, že to takhle fungovat nemůže. Nad požadavkem přesnosti nastavení paraboly mnozí z nich nevěřícně kroutí hlavou. Mnozí pak mají tu smůlu, že se i čtrnáct dnů pokoušejí o samoinstalaci, aby následně přivolaný odborník zjistil, že mají vadný konvertor.
Množství vadných konvertorů je v poslední době poměrně velké. Za celou éru analogových satelitů jsem se nesetkal s tolika vadnými konvertory jako za poslední dva roky. Co se týče azimutu a elevace, já osobně bych předpokládal, že se jedná o látku z hodin zeměpisu na základní škole. Drtivá většina laiků ovšem nezná význam těchto slov. SKEW je pak pro ně sprostá nadávka. Význam tohoto konkrétního slova ovšem zřejmě nezná ani velká část montážníků pracujících pro placenou satelitní službu Digi TV, neboť zcela tvrdošíjně trvají na tom, že LNB v držáku musí být kolmo k zemi. Opravy takovýchto montáží jsou mým každodenním chlebem, protože reklamaci tyto firmy neumějí řešit jinak než slovy, že to už lepší nebude. Naskýtá se tak naprosto zásadní otázka: Kdy laik přestává být laikem, a začíná být opravdovým odborníkem? Odpověď je na vás.

 

Profesionál je sázkou na jistotu

Je naprosto samozřejmé, že každý z vás tady má na celou věc svůj vlastní názor, který většinou vychází z vlastní zkušenosti a vlastních schopností. Je potřeba si ale uvědomit, že málokdo je naprostý laik. Je celkem obvyklé, že některé činnosti se člověku zdají velmi jednoduché a primitivní. To ale bývá většinou v tom případě, kdy tímto člověkem je dokonalý profesionál, nebo naprostý neznalec. U těch druhých to bývá častější. Profesionál si totiž většinou dokáže sám uvědomit, kolik znalostí a praxe má.
Rozhodně nemám v úmyslu někoho strašit tím, že nemá šanci si nainstalovat televizní anténu, jen by bylo nanejvýš vhodné, aby si každý dokázal uvědomit ten fakt, že jeho vlastní neúspěch ještě neznamená, že neexistuje lepší řešení.